Sunday, 20 January 2008

HDR Beer


Beer HDR 20080119
Originally uploaded by Billius
9 Exposures Bracketted on D300. 1/2 EV increment (set on b2 I think) 105mm VR Macro

Wanted to crop - so batch cropped in Lightroom, exported as DNG but PhotoMatix choked - so exported in TIFF.

Processed in PhotoMatix

My First HDR Shot!

3 comments:

  1. Bạn đang muốn đi du lịch ở Đà Nẵng. Bạn đang đi tìm kiếm kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng để có thể học hỏi áp dụng. Hãy ghé vào Villa Đà Nẵng để có thể xem qua những kinh nghiệm du lịch và thông tin liên quan mà chúng tôi cung cấp cho bạn nhé. Ngoài ra chúng tôi cũng đang cung cấp dịch vụ cho thuê villa đà nẵng đảm bảo giá cả rẻ hơn các nơi khác. Nếu có nhu cầu hãy liên lạc với chúng tôi nhé. Đảm bảo chúng tôi sẽ không làm bạn thất vọng. Xem thêm sửu nhi là gì - GATO là gì

    ReplyDelete